Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

1. A Honlap és az azon található tartalmak (írások, alkotások, stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi alkotást, grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.
2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.mandallam.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
3. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. alkotás kinyomtatása, lementése, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
4. Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő képek: a forrás teljes megjelölésével, pl. a kép mellett szerepeltetni kell annak címét, az alkotó nevét, honlap nevét.
Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő képek: forrás teljes megjelölésével, továbbá csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően.

Elérhetőségeim, adataim:
Németh Eszter adószámos magánszemély
Adószám: 52446458-1-27
ÖVTJ:  741001
Telephely, levelezési cím: 1095 Bp. Gyáli út 21-23. 8. ép. 2/17.

Adatkezelési Szabályzat

A szabályzat hatálya – Jelen szabályzat a mandallam.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a mandallam.hu oldalon található hivatkozás vezet.
Az adatkezelő személye, a felhasználó – Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Németh Eszter, adószámos magánszemély), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az adatkezelés célja és jogalapja – A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88364/2015.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz – A kezelt adatokat az adatkezelő – a fentiekben meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
Az adatok adatkezelő általi felhasználása – Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

Adatbiztonság – Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelés időtartama – A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti az info@mandallam.hu e-mail címen. A végleges törlésre az ezt követő 14 munkanapban kerül sor.

Felhasználási feltételek

Amennyiben az oldalon tartózkodik és használja annak szolgáltatásait, azzal elfogadja jelen Felhasználási feltételek minden pontját (és további kiegészítéseit, melyek a jognyilatkozattal ill. adatkezeléssel kapcsolatosak.) A továbbiakban a “Szolgáltató” kifejezés a mandallam.hu oldal tulajdonosát jelölik, Németh Eszter, adószámos magánszemélyt. A “Felhasználó” kifejezés az oldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyt jelenti.

A Felhasználási feltételek hatálya – Jelen “Felhasználási feltételek” a mandallam.hu címen elérhető oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a mandallam.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A felhasználási feltételek módosítása – A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

A termékek, illetve szolgáltatások megrendelésének feltétele – Megrendelés során a Felhasználónak e-mailben kell elküldenie a nevét, e-mail címét és (későbbi egyszerű értesítés érdekében) telefonszámát. Fizikai termék (például könyv) esetében számlázási, illetve szállítási címét.

A honlapon szereplő árak nettó árak, az adót és a szállítási költéget nem tartalmazzák.

Hírlevél – A mandallam.hu oldal rendelkezik hírlevél jellegű szolgáltatással. A megadott adatokat a Szolgáltató (kötelezően keresztnév és e-mail cím vonatkozó kérdés) az Adatkezelési szabályzatban írtaknak megfelelően tárolja. A Felhasználó bármikor dönthet a leiratkozásról.

A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége – A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása – A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Szolgáltató fenntatja a jogot a weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélkül történő módosítására.